Vikten i att dokumentera utveckling

Honung är en given del av resultatet om man har en biodling – det går inte att komma ifrån. Man har i många många år vetat hur man ska producera honung och detta sätt har utvecklats många gånger om. Dessa utvecklingar och steg emot nya sätt att framställa honung har dokumenterats i alla år. Kanske för att man själv vill komma ihåg det eller kanske för att inspirera andra att starta en biodling. Mest troligt är dock att dokumentationen gjorts för att man ska kunna använda sig av tidigare vetskap för att förbättra och komma framåt.

Enklare att dokumentera idag

Förr använde man papper och penna för att skriva ned dessa utvecklingar och upptäckter som man gjorde. Men eftersom världen har blivit allt mer digitaliserad har denna process blivit betydligt mer effektiv än vad den var förr. Och det är tur det, för i och med vår digitalisering har man även kunnat upptäcka och därmed förbättra mer saker om biodlingar nu än vad man gjorde förr.

Inkludera alla

Om du vill att samtliga inblandade ska kunna ta del av din dokumentation och utveckling i honungstillverkningen är det bra att använda sig av ett rapporteringsverktyg. Då kan en biodling i till exempel Spanien inspirera en biodling i Turkiet. Beroende på klimat och andra förutsättningar är det såklart olika för alla biodlare. Men de som har liknande förutsättningar skulle kunna inspirera varandra till att få fram den bästa honungen på det bästa sättet både för odlarna, bina, vår miljö och konsumenterna.