Varför är biodling viktigt för ett fungerande ekosystem?

bin2

Honung är en fantastisk ingrediens som används flitigt inom både matlagning och bakning. Men faktum är att biodling inte bara är nödvändigt för att vi ska kunna använda honungen som de skapar, utan även för att ekosystemet ska vara väl fungerande. Bin spelar nämligen en avgörande roll för pollinering och spridning av frön. 

Så för naturens skull bör du stötta hållbara biodlare i ditt närområde. Detta är bättre för miljön, bättre för plånboken och främjar också naturen i området du bor i.

Skapar ett stabilt ekosystem

Kanske du tycker att bina kan vara i vägen och lite irriterande under sommaren när du försöker att njuta av dagen och sköta ditt. Men när bina flyger omkring så är de på jakt efter näring, vilket är avgörande för pollinering. Många studier visar att det är just bina som står för den avgörande mängden av den pollinering som behövs för att få bra skördar, en välmående natur och även ett stabilt och hållbart ekosystem. Utan bina skulle världen helt enkelt inte se likadan ut.

Bina är hotade

På grund av rådande klimatförändringar så har bina det väldigt jobbigt. Antalet bin har därför minskat kraftigt och man börjar införa kraftansträngningar för att kunna bevara ett stabilt ekosystem. 

Men det finns också mycket som du kan göra som konsument och privatperson. Bland annat kan du själv installera en bikupa på tomten. Du får färsk honung att använda dig av, men kommer också att bidra till att öka mängden bin ute i naturen.