Bidöden är här

Något som varit väldigt omdiskuterat men som numera verkar ha fallit i glömska är just bidöden. Vad detta innebär är att det varje år blir färre vilt levande bin, och att de bin som finns i biodlingar mår allt sämre. Problemet är tudelat och har dels att göra med att ekologiska förändringar och mänsklig inverkan resulterat i färre ställen för bin att ta vägen. Men numera så är det även ett flertal sjukdomar som ständigt cirkulerar bland bin, och som i väldigt stor utsträckning påverkar deras förmåga att klara sig.

Detta är vad bidöden handlar om. Men spelar det verkligen någon roll? Vad som kanske inte poängteras i tillräckligt stor utsträckning är att bin är helt och hållet avgörande för vårt ekosystem. De pollinerar nämligen, vilket är en förutsättning för att saker ska växa. I många delar av världen har man numera börjat behöva pollinera manuellt då det inte finns tillräckligt många bin för att ta hand om jobbet.

bin1

Vad detta betyder är att vi i princip börjar närma oss krisläge om ingenting drastiskt görs. Men vad kan man egentligen göra? Det pågår arbete att skapa förutsättningar för immunfrämjande arbete för att säkerställa att bin klarar av de sjukdomar som cirkulerar. Men gällande ekologiska förändringar så är det svårare och kräver långsiktiga gemensamma tag. Det enda som är säkert är att om bidöden fortsätter så kommer det bli mycket svårare att kunna bedriva odling och säkerställa livsmedel till jordens befolkning. Och vad detta skulle innebära i längden borde alla kunna gissa sig till.

bin2