Behövs bidolingar?

En vanligt förekommande fråga är om biodlingar överhuvudtaget behövs. Vi vill gärna påminna att bin i skrivande stund på många håll och gällande många arter är utrotningshotade. Och för att säkerställa deras överlevnad så är odlingar i många fall ett måste. När det kommer till den internationella efterfrågan på honung så kan den inte heller tillgodoses utifrån andra förutsättningar än just odlingar.

Gällande honung så är det helt och hållet en fråga om efterfrågan. Om alla slutar äta honung så skulle det så klart inte behöva förekomma odling för just honung. Men detta skulle inte förändra situationen för bina. De skulle fortfarande vara utrotningshotade, och utan odlingar är det inte säkert att de skulle ha någon stans att ta vägen. Så på sätt och viss blir odlingar en trygg hamn för arten, i väntan på att de ekologiska förutsättningarna ska förbättras.

är biodling nödvändig1

Som det ser ut i nuläget så är naturen en väldigt svår plats, och många djur och insekter dör helt enkelt ut. Ökningen är tyvärr så drastisk att många förutspår att vi inom kort inte kommer att så många arter kvar. Vilket i sin tur skulle resultera i kaos för såväl oss människor som naturen i stort. Så vi ser odling som en nödvändighet om vi ska kunna rätta bin som art, och om vi ska kunna tillgodose den nuvarande efterfrågan på honung. Hur ser du på odling? Är det ett måste? Eller är det ett onödigt inslag som bara förvärrar saker och ting.

är biodling nödvändig2