Ligusticabiet är ett av världens mest populära honungsbin bland biodlare, och Sverige är inget undantag. Närmare en fjärdedel av Sveriges bisamhällen består av invånare som tillhör denna specifika art, och precis som överallt annars är detta still stor del tack vare biets relativt lugna temperament. De är lätthanterliga, även om vårt hårdare klimat kan göra det lite tuffare att hålla efter dem på vintrarna. Det var i början av 1900-talet som denna art fördes till Sverige från hemlandet Italien, och ett tag var det den allra mest utbredda arten här. Idag är det vanligt att korsa olika arter med varandra, och aveln är en stor del av bihållning överlag.

Vill man verkligen satsa så finns det såklart sätt att hjälpa ligusticabiet frodas lite mer. På Hallands Väderö är förhållandena extra bra för denna art, till exempel, och att ha godsaker som hallon i närheten skadar inte heller. Vissa växter och den mat de förser bina med är mer gynnsamma för till exempel honungsproduktionen än andra. Bisamhället består av omkring 50 000 individer, men det bästa är att betrakta kupan och samhället däri som en enda stor organism, med tanke på allt samarbete och all struktur som krävs för att det ska fungera.

Ligusticabiet är definitivt mest populärt i södra Sverige, vilket kanske inte är så oväntat. Det hårdare klimatet längre norrut gör det som sagt lite svårt att ha dessa bin, eftersom de trots allt är anpassade för medelhavsklimat från början. Därför är det kanske extra viktigt att se till att de är redo för vintern, när det inte längre finns något för dem att hämta i naturen. Särskilt med tanke på det ofta oförutsägbara vädret under årstiderna, så måste man hålla koll och hjälpa sina ligusticabin att trivas. Det är då du får som ut allra mest av dem.